O obwodzie łowieckim

Ogólna pow. użytkowa obwodu 5.340 ha, z tego pow. leśna 3.990 ha, kat. słaby.

Sytuacja gospodarczo – łowiecka na początku działalności Koła:

  • paśniki dla zwierzyny grubej 4 szt.,
  • ambony 0 szt.,
  • poletka łowieckie 1 szt. (pow. 0,50 ha),
  • stan zwierzyny na dzień 31 marca 1974 r. (i odstrzał 1974/75):
    • jelenie 18 szt. (5 szt.)
    • sarny 43 szt. (10 szt.)
    • dziki 17 szt. (11 szt.)

Zwierzyną, która stanowi podstawę egzystencji naszego Koła, są jelenie, sarny i dziki. Stany ilościowe tej zwierzyny są stałą troską członków naszego Koła, szczególnie w trudnym okresie zimowym. Dla potrzeb dokarmiania zwierzyny w łowisku usytuowanych jest 11 paśników dla zwierzyny grubej, uprawiane są 3 poletka łowieckie o łącznej powierzchni 8,90 ha. Dla zminimalizowania szkód łowieckich w okresie wiosenno-letnim utrzymywane są 3 pasy zaporowe o łącznej długości 600 mb.

W okresie zimowym, w zależności od potrzeb, wykładana jest karma objętościowa soczysta w ilości 15-30 ton, objętościowa sucha ok. 1 tony i treściwa ok. 2 ton. Dla bezpiecznego i prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi kryteriami odstrzału zwierzyny ustawiono w łowisku (głównie przy polach) 40 ambon. Ponadto w miejscach dokarmiania zwierzyny usytuowanych jest 40 lizawek.

Aktualne pozyskanie w obwodzie łowieckim nr 285 (nowa numeracja) pozyskanie zwierzyny (wg RPŁ) kształtuje się na poziomie: jelenie 28-34 szt., sarny 30 szt., dziki 20 szt.