Historia Koła

Dnia 8 października 1973 roku odbyło się Zebranie Organizacyjne, na którym:

 • uchwalono Statut Koła,
 • dokonano wyboru Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

Okolicznością, która sprawiła, że zostało powołane nowe Koło był fakt rozwiązania przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Toruniu Koła Łowieckiego nr 142 „Jeleń” w Chojnicach, które dzierżawiło obwód łowiecki nr 69 (obecnie 285) położony na terenie Gminy Rytel.

Zarząd Koła (po wyborach) ukonstytuował się następująco:

 1. Mierzwa Andrzej – prezes,
 2. Dobiesz Tadeusz – łowczy,
 3. Kiełtyka Jerzy – sekretarz,
 4. Argasiński Kazimierz – skarbnik.

Komisję Rewizyjną stanowili:

 1. Gibowski Jan – przewodniczący,
 2. Behrendt Leon – członek,
 3. Łobocki Józef – członek.

Stan członków macierzystych liczył 10 osób. W terminie późniejszym przyjmowano nowych członków.

Formalności organizacyjne związane z powołaniem nowego koła trwały jeszcze ponad 2 miesiące. Umowa o wydzierżawieniu obwodu łowieckiego została zawarta w dniu 14 grudnia 1973 r. Koło otrzymało nr ewidencyjny 152 i nazwę ,,BÓR”.

W latach 1993-1999, za pośrednictwem „ŁOWEXU”, myśliwi zagraniczni (Niemcy, Duńczycy) pozyskali w naszym obwodzie łowieckim 60 rogaczy i 1 dzika.

Aktualny skład Zarządu Koła:

 1. Tadeusz Dobiesz – prezes,
 2. Bogdan Gibowski – łowczy,
 3. Cezary Łapiński – podłowczy,
 4. Adam Zabrocki – sekretarz,
 5. Andrzej Gibowski – skarbnik.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Jarosław Ossowski – przewodniczący,
 2. Stefan Przybylski – członek,
 3. Józef Werachowski – członek.