Inna działalność

Lokalizacja strzelnicy i wybudowany domek myśliwski wraz z zapleczem socjalnym jest miejscem bardzo atrakcyjnym. Koła łowieckie powiatu chojnickiego, Policja, Służba Więzienna, Liga Obrony Kraju i inne uprawnione osoby odbywają swoje strzelania szkoleniowe.

Na strzelnicy odbywają się też liczne spotkania integracyjne, wystawy okolicznościowe itp.:

 • członków koła łowieckiego z rodzinami,
 • z młodzieżą szkolną,
 • z uczestnikami Domu Pomocy Społecznej z Chojnic,
 • z zespołami Klubów Seniora i inne,

Przedstawione wyżej zdjęcia (wystawy) organizowane były przeważnie na okoliczność jakiegoś ważnego wydarzenia (np. jubileuszu koła), miały często charakter informacyjny dla zwiedzających gości, zwłaszcza jeżeli była to młodzież lub osoby niezwiązane bezpośrednio z łowiectwem np. redaktorzy prasy lub TVP. W takich sytuacjach wyznaczeni Koledzy udzielali wywiadów i instruktażu.

Rok 2013 był rokiem szczególnym dla społeczności łowieckiej. PZŁ obchodził jubileusz 90 – lat swojego istnienia, a nasze Koło Łowieckie Jubileusz 40 lat.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się dnia 14 września 2013 roku w scenerii leśnej krajobrazu Borów Tucholskich na naszej strzelnicy w Rytlu.

Program uroczystości przewidywał:

 • Powitanie gości i krótkie wprowadzenie,
 • Ceremoniał rozwinięcia Sztandaru Koła i jego poświęcenie,
 • Wręczenie odznaczeń łowieckich,
 • Wystąpienia Gości,
 • Biesiada myśliwska.

Prezes Koła kol. Tadeusz Dobiesz serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości, m.in.:

 • Prezesa ORŁ z Bydgoszy Kol. Bogusława Chłąda,
 • Burmistrza Czerska Pana Marka Jankowskiego,
 • Proboszcza Rytla Ks. Tomasza Lewandowskiego,
 • Rady Miejskiej i zarazem Nadleśniczego Kol. Ireneusza Bojanowskiego,
 • Kolegów Prezesów i Łowczych z zaprzyjaźnionych Kół łowieckich,
 • Dyrekcję Zespołu Szkół w Rytlu i Ośrodka Kultury w Rytlu,
 • Pana Sołtysa i Szanowne Panie, których mężowie byli członkami naszego koła,
 • Kolegów Seniorów Łowiectwa, którzy przez wiele lat byli naszymi członkami,
 • Pozostałych gości i wszystkich członków Koła.

Kolega Tadeusz Dobiesz w swoim wystąpieniu wprowadzającym powiedział m.in.:

(…) Każdy jubileusz jest okazją do spojrzenia wstecz, za siebie, do dokonania pewnego bilansu naszych dokonań i osobistych przeżyć. Przeżyliśmy w tym okresie wiele wspaniałych myśliwskich emocji, doznaliśmy wiele przygód i wrażeń, były różne spotkania i imprezy, które jednoczyły naszą społeczność łowiecką. W okresie minionego 40 – lecia zmieniało się współczesne pojmowanie i realizacja łowiectwa. (…) pomimo licznych zmian w zakresie organizacji i prowadzenia gospodarki łowieckiej działalność naszego koła była zawsze nakierowana na dobrą współpracę z administracją leśną, państwową, samorządową oraz rolnikami. Godne podkreślenia były też i nadal istnieją kontakty z młodzieżą szkolną poprzez spotkania, organizację różnych konkursów wiedzy przyrodniczo – łowieckiej, pokazy oraz biesiady myśliwskie. Dzisiaj, oceniając 40 letni okres działalności naszego Koła mamy świadomość, że był to okres wymiernych osiągnięć. (…) Jesteśmy w posiadaniu licznych wyróżnień za zasługi w różnych dziedzinach. Wyrażam nadzieję, że nasz wspólny wysiłek zostanie doceniony przez naszych następców, a ludzi, którzy tworzyli historię tego koła, zachowają we wdzięcznej pamięci. Pragniemy jednak pamiętać o tych, którzy odeszli i coś pożytecznego dla naszej wspólnoty łowieckiej zrobili.

W tym celu otwieramy dzisiaj małą „Salkę Pamięci Łowieckiej”, w której pragniemy uhonorować na tablicy zatytułowanej: „Memento o Tych, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów” – jako zasłużeni dla łowiectwa. Natomiast historię naszego Koła – przedstawiamy na innej tablicy – zatytułowanej „Historia obrazem i słowem opowiedziana”.

Następnie przystąpiono do ceremonii rozwinięcia Sztandaru Koła i jego poświęcenia. Sztandar Koła przekazał na ręce prezesa Koła kol. Tadeusza Dobiesza – Prezes ORŁ dr Bogusław Chłąd.

Następnie, po okazaniu Sztandaru, prezes przekazał go pocztowi sztandarowemu, a Ks. Proboszcz dokonał jego poświęcenia.

Były oczywiście okolicznościowe wystąpienia i życzenia wszystkich Gości oraz upominki, które zostaną wyeksponowane w nowej salce tradycji. Po zrealizowaniu pozostałego programu, po sygnale „dzik na rozkładzie” rozpoczęła się

BIESIADA MYŚLIWSKA.